Competence aims

Competence aims after Vg1 – programmes for general studies /
Vg2 – vocational education programmes

Copyright: Getty Images
 

Web resource

Læreplan i engelsk - kompetansemål etter Vg1 studieforberedende u-program / Vg2 yrkesfaglige u-program

http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=183032&v=5&s=2&kmsid=4521