Nyhetsklipp

Her finner du hver dag nyheter på engelsk – 5 nyhetsklipp.
 

 

Copyright: Getty Images

Dette er autentiske nyheter fra internasjonale byråer som er bearbeidet til undervisningsformål - i ungdomsskolen og i videregående skole. Nyhetsklippene er språklig enkle og presenteres både som tekst og lyd.

 

Nyhetsklippene gir elevene innblikk i små og store hendelser fra de aktuelle språkområdene. Dette kan gjøre språkundervisningen mer aktualisert og variert, noe som vil virke motiverende for elevene.
 

http://www.cappelen.no/main/katalog.aspx?f=5010&artid=2894